Adaptacja


Każde dziecko i rodzina są inne zatem indywidualnie podchodzimy do adaptacyjnych potrzeb każdej rodziny, która rozpoczyna u nas swoją przygodę ze żłobkiem. Adaptacja jest zmianą i jak każda zmiana wymaga czasu i spokoju. Czas jest ważny aby dziecki nabrały zaufania do nowego miejsca i nowych osób. Pobyt w żlobku jest często pierwszą formą kontaktu z innymi dziećmi. Dzieko potrzebuje doświadczyć, że bycie w grupie jest przyjemne, jego potrzeby są dalej zaspokojone a inne dzieci są ciekawe i inspirujące.

To w jaki sposób poprowadzimy adaptację ma realny wpływ na kształtującą się u dziecka postawę zaufania i jego otwartość na nowe sytuacje i ludzi. Wspólnie planujemy proces adaptacji aby od pierwszych chwil dziecka u nas podążać za nim. Tylko uważna obserwacja dziecka w trakcie adaptacji umożliwi najlepsze jego wsparcie. Ważne by rodzice byli dyspozycyjni w czasie adaptacji i mogli towarzyszyć dziecku w pierwszym tygodniu adaptacji a w kolejnym byli blisko. Czasami adaptacja trwa krócej, czasami dłużej, obejmuje natomiast całą rodzinę i dobrze mieć  tego świadomość i przygotować się na to.

Przykładowy plan adaptacji:

1 dzień: dziecko z rodzicem w sali, spędzają do pół godziny razem, nauczyciel oprowadza po sali ale nie narzuca się, obserwuje relacje dziecka z rodzicem, buduje relacje z rodzicem;

2 dzień: dziecko z rodzicem w sali, pół godziny do godziny, rodzic pozostaje w szatni (szatnia jest w sali:), dziecko swobodnie się przemieszcza (może spędzić ten czas tylko w szatni i stąd bezpiecznie obserwować całe otocznie i dzieci), nauczyciel proponuje aktywność, opowiada co się dzieje w sali;

3 dzień: dziecko z rodzicem w sali, podobnie jak dzień wcześniej, czas wydłużamy do godziny/półtorej - dziecko widzi jak dzieci jedzą, szykują się na dwór, może wyjść z grupą na ogród, sprawdzamy jak reaguje na rodzica zostającego w szatni, rodzic może wyjść z nami na ogród;

4 dzień: rodzic wychodzi z sali na 20 - 30 min, wybieramy taki czas, który na podstawie obserwacji, uznamy, że będzie najlepszy dla dziecka, jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicem, jeśli jest potrzeba prosimy o odbiór dziecka szybciej, jeśli widzimy, że dziecko jest spokojne możemy poprosić by rodzic przyszedł po godzinie, jednak nie wydłużamy tego czas aby dziecko wyszło zadowolone i chciało przyjść kolejnego dnia.

5 dzień: rodzic wychodzi z sali, wraca po ok 2-3h, jesteśmy w kontakcie z rodzicem, wysyłamy zdjęcia jak ma się dziecko, ustalamy porę odebrania dziecka. Umawiamy się na kolejny tydzień.

Zdarza się, że adaptację zaczynamy na ogrodzie lub zapraszamy na taką godzinę gdy jest mniej dzieci, jeśli wiemy, że dziecko może się czuć nieswojo w większej grupie dzieci. Pamiętajmy, że dziecko adoptuje się do grupy dzieci zatem uwaga nauczyciela podąża za zainteresowaniami dziecka do czasu aż będzie ono samodzielnie mogło wybrać aktywność.